มาตรฐาน RoHS

 
  มาตรฐาน RoHS เป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการจำกัดการใช้งานสารที่เป็นอันตราย (เกินค่าความเข้มข้นที่อนุญาต) ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึง “ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุด เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2006
 

ขั้นตอนการควบคุมการส่งออก

1 กรกฎาคม 2006 มาตรฐาน RoHS
สารที่ถูกจำกัดการใช้งาน: 6 ชนิด
ขอบเขตการใช้งาน: 10 หมวด
3 มกราคม 2013 มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข
สารที่ถูกจำกัดการใช้งาน: 6 ชนิด
ขอบเขตการใช้งาน: 11 หมวด *เพิ่ม 1 หมวด
4 มิถุนายน 2015 มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไขประกาศใช้
สารที่ถูกจำกัดการใช้งาน: 10 ชนิด *เพิ่ม 4 ชนิด
ขอบเขตการใช้งาน: 11 หมวด
22 กรกฎาคม 2019 เริ่มบังคับใช้ 9 หมวด โดยยกเว้น “เครื่องมือแพทย์” และ “อุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังและควบคุม”
22 กรกฎาคม 2021 เริ่มบังคับใช้ 11 หมวดตามที่กล่าวไว้ด้านบน (ตามที่วางกำหนดไว้)
   
 

สารต้องห้าม: 10 ชนิด

 

สารต้องห้าม

ความเข้มข้นที่จำกัด (ค่าเกณฑ์)

ตะกั่ว: Pb

0.1 wt%

ปรอท: Hg

0.1 wt%

แคดเมียม: Cd

0.01 wt%

เฮกซะวาเลนท์โครเมียม: Cr-VI

0.1 wt%

โพลิโบรมิเนทไบฟีนิล: PBB

0.1 wt%

โพลิโบรมิเนทไดฟีนิลอีเธอร์: PBDE

0.1 wt%

บิส (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต: DEHP

0.1 wt% (สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่)

บิวทิลเบนซิลพทาเลต: BBP

0.1 wt% (สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่)

ดิบิวทิลพทาเลต: DBP

0.1 wt% (สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่)

ไดไอโซบิวทิลพทาเลต: DIBP

0.1 wt% (สารที่เพิ่มเข้ามาใหม่)

   
 

วัสดุที่ถูกจำกัดปริมาณภายใต้มาตรฐาน RoHS แรกเริ่ม

  1. ตะกั่ว (lead) : ส่วนใหญ่พบใน แบตเตอรี่ ผสมในพีวีซี แผ่นวงจรพิมพ์ ไอซี และส่วนผสมในสี
  2. ปรอท (mercury) : เครื่องมือวัด สวิตช์ หลอดไฟ ตัวปรับอุณหภูมิ รีเลย์ และส่วนผสมในพลาสติก (กันเชื้อรา)
  3. แคดเมียม (cadmium) : พบในแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หน้าสัมผัส IR detector จอภาพ(รุ่นเก่า) ส่วนผสมในพีวีซี และส่วนผสมในสี
  4. โครเมียม-6 (hexavalent chromium-VI) : เคลือบป้องกันการกัดกร่อน ส่วนผสมในสี แบตเตอรี่ และในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
  5. โพลิโบรมิเนทไบฟินิล (polybrominated biphenyls) : ซึ่งไม่ค่อยพบในปัจจุบัน และเลิกผลิตตั้งแต่ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  6. โพลิโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์ (polybrominated diphenyl ethers) : ส่วนผสมในพลาสติกเพื่อป้องกันการลุกเป็นไฟ พบในแผ่นวงจรพิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ และขั้วสายไฟ
   
 

ขอบเขตการใช้งาน: 11 หมวด

 

หมวด

  1. เครื่องใช้ภายในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า
  2. เครื่องใช้ภายในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปิ้่งขนมปัง
  3. อุปกรณ์ไอทีและโทรคมนาคม เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  4. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง
  5. อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
  6. เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า
  7. ของเล่น อุปกรณ์สันทนาการและกีฬา เช่น วิดีโอเกม รถไฟฟ้า
  8. เครื่องมือแพทย์
  9.อุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังและควบคุม เช่น ตัวปรับอุณหภูมิ เครื่องจับควัน
  10. เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
  11. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดที่กล่าวไว้ด้านบน
   
 
   
RoHS ย่อมาจาก "Restriction of Hazardous Substances"
 
- ในสหภาพยุโรป มาตรการ RoHS ได้กลายเป็นกฎหมายของประเทศสมาชิก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549
- ประเทศจีนได้ออกข้อกำหนดของตนเองออกมา และประกาศเป็นกฎหมายในวันที่ 1 มีนาคม 2550
 
China RoHS เป็นชื่อที่ใช้เรียก "มาตรการควบคุมการก่อมลพิษจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ" ตามกฎหมายของประเทศจีน