ค่า TDS และความหมายของ Total Dissolved Solids

ค่า Total Dissolved Solids หรือเรียกอย่างย่อว่า TDS รวมของแข็งที่ละลายน้ำมีน้ำหนักรวมของของแข็งทั้งหมดที่ละลายในปริมาณที่กำหนดของน้ำแสดงในหน่วยของมิลลิกรัมต่อหน่วยปริมาณน้ำ (มิลลิกรัม / ลิตร) ยังเรียกว่าเป็นส่วนต่อล้านส่วน (PPM)
TDS เป็นสารประกอบในน้ำที่ไม่สามารถลบออกได้โดยตัวกรองแบบดั้งเดิม TDS ถูกสร้างขึ้นจากเกลือหรือสารที่แยกตัวออกไปในน้ำที่จะสร้างไอออน ซึ่งหมายความว่าเกลือมีสองส่วนหนึ่งที่มีประจุบวกและเป็นหนึ่งเดียวกับประจุลบซึ่งแยกและผสมกับน้ำ (H20) โมเลกุล เกลือ, เช่นเป็นโซเดียม (Na +) และคลอไรด์ (Cl-) ร่วมกันเพื่อฟอร์มโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) บางเกลือทั่วไปที่ทำขึ้น TDS มีโซเดียม (Na +) ซัลเฟต (SO42-) คลอไรด์ (Cl-) แคลเซียม (Ca2 +) แมกนีเซียม (Mg2 +) และไบคาร์บอเนต (HCO3-)

ศ.ดร.นพ. สมศักดิ์ วรคามิน นักวิจัยดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “น้ำดื่มในอุดมคติ” ว่า น้ำดื่มมีความสัมพันธ์ต่อความเจ็บป่วยและความชรา ร่างกายจะสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและชะลอความชราได้ต้องอาศัยน้ำดื่มที่มีคุณภาพ น้ำยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของเลือดถึง 92% โดยเลือดจะนำพาสารอาหาร 5 หมู่ สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ออกซิเจน รวมทั้งเอนไซม์ (Enzyme) ไปให้เซลล์ต่าง ๆ ทั้งยังปกป้องเซลล์ผ่านทางน้ำที่จะละลายสารพิษออกมา เพื่อนำไปทำลายที่ตับหรือทิ้งออกไปนอกร่างกายในรูปของอุจจาระ ปัสสาวะ และเหงื่อนั่นเอง

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (Environmental Protection Agency หรือ EPA) ระบุว่า ปริมาณ TDS ในน้ำดื่มควรต่ำกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะน้ำที่มีค่า TDS ต่ำกว่า 300 mg / L ถือเป็นน้ำที่ดีที่สุดสำหรับการบริโภคเลยทีเดียว เพราะยิ่ง TDS สูงจะส่งผลต่อระบบการทำงานของไตและทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ เนื่องจากตะกอนหรือแร่ธาตุต่าง ๆ ในน้ำสูงเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเพื่อขจัดออกมาและอาจตกค้างเป็นก้อนนิ่วในที่สุด ดังนั้น น้ำดื่มที่มีค่า TDS ต่ำจะบ่งบอกความบริสุทธิ์และปริมาณแร่ธาตุต่ำ ซึ่งทำให้น้ำมีรสจืด ไม่กระด้าง และน่ารื่นรมย์มากกว่า

กลางปี 2563 วัดค่าน้ำประปาหมู่บ้าน แถวๆนิคมบางปู ได้ < 200 mg / L เลยตัดสินใจซื้อเครื่องกรองแบบไส้กรอง 3 ชิ้นมา หลงนึกว่าน้ำประปาดี ประหยัดเงินแทนที่จะซื้อแบบ RO เป็นไงหล่ะ ต้องซื้อเครื่องกรองใหม่อีกหล่ะ 55555 สุดจัดปลัดบอก
*** TDS meter สั่งจากอินเตอร์เนตราคาเบาๆ ร้อยนิดๆ เพื่อสุขภาพดีๆ จะได้อายุยืนๆ
 
  เกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย  พ.ศ. 2543

ข้อมูล

หน่วยวัด

ค่าที่กำหนด

        ความเป็นกรด-ด่าง  (pH)

 

        ความขุ่น  (Turbidity)

        สี  (Color)

        สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย  (TDS)

        ความกระด้าง  (Hardness)

        ซัลเฟต  (SO=4)

        คลอไรด์  (CI-)

        ไนเตรท  (NO-3as NO-3)

        ฟลูออไรด์  ( F-)

        เหล็ก  (Fe)

        แมงกานีส  (Mn)

        ทองแดง  (Cu)

        สังกะสี  (Zn)

        ตะกั่ว  (Pb)

       โครเมียม  (Cr)

        แคดเมียม  (Cd)

        สารหนู  (As)

        ปรอท  (Hg)

        แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม   (Coliform  bacteria)                      

        แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม(Faecal  coliform  bacteria)

-

 

เอ็นทียู

แพลตตินัมโคบอลท์

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

 

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

อยู่ระหว่าง 6.5-8.5

    (Field   test)

ไม่เกิน 10

ไม่เกิน 15

ไม่เกิน 1,000

ไม่เกิน 500

ไม่เกิน 250

ไม่เกิน  250

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 0.7

ไม่เกิน 0.5

ไม่เกิน 0.3

ไม่เกิน 1.0

ไม่เกิน 3.0

ไม่เกิน 0.03

ไม่เกิน 0.05

ไม่เกิน 0.003

ไม่เกิน 0.01

ไม่เกิน 0.001

ต้องตรวจไม่พบ

 

ต้องตรวจไม่พบ

 

เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2547  และ  ปี พ.ศ. 2550

ข้อมูล

หน่วยวัด

ค่าที่กำหนด

ปี 2547

ปี 2550

  ความเป็นกรด - ด่าง

-

6.5 - 8

6.5 - 9

  สี

True color Unit

15

16

  ความขุ่น

เอ็นทียู

5

5

  สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย

มิลลิกรัม / ลิตร

1,000

1,000

  ความกระด้าง

มิลลิกรัม / ลิตร

500

500

  เหล็ก

มิลลิกรัม / ลิตร

0.3

0.3

  แมงกานีส

มิลลิกรัม / ลิตร

0.1

0.1

  ทองแดง

มิลลิกรัม / ลิตร

1

1

  สังกะสี

มิลลิกรัม / ลิตร

4

4

  ตะกั่ว

มิลลิกรัม / ลิตร

0.01

0.01

  โครเมียม

มิลลิกรัม / ลิตร

0.05

0.05

  แคดเมียม

มิลลิกรัม / ลิตร

0.003

0.003

  สารหนู

มิลลิกรัม / ลิตร

0.01

0.01

  ปรอท

มิลลิกรัม / ลิตร

0.001

0.001

  ซัลเฟต  (Na2 SO4)

มิลลิกรัม / ลิตร

250

250

  ซัลเฟต  (CaSO4)

มิลลิกรัม / ลิตร

1,000

1,000

  คลอไรด์

มิลลิกรัม / ลิตร

250

250

  ไนเตรท  (NO-3 as NO-3 )

มิลลิกรัม / ลิตร

50

50

  ฟลูออไรด์

มิลลิกรัม / ลิตร

1.5

1.5

  คลอรีนอิสระคงเหลือ

มิลลิกรัม / ลิตร

0.6 - 1.0

0.6 - 1.1

  แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม

เอ็มพีเอ็น / 100 มิลลิลิตร

ตรวจไม่พบ

ตรวจไม่พบ

  อี.โคไลหรือเทอร์โมโธเลอแรนท์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

เอ็มพีเอ็น / 100 มิลลิลิตร

ตรวจไม่พบ

ตรวจไม่พบ

  แบเรียม

มิลลิกรัม / ลิตร

0.7

1.7

  ฟีนอล

มิลลิกรัม / ลิตร

  -

  -

  ซิลิเนียม

มิลลิกรัม / ลิตร

0.01

0.01

  เงิน

มิลลิกรัม / ลิตร

0.005

0.005

  อลูมิเนียม

มิลลิกรัม / ลิตร

0.2

0.2

  เอ บี เอส (Alkylbenzene  Sulfonate)

มิลลิกรัม / ลิตร

  -

  -

  ไชยาไนด์

มิลลิกรัม / ลิตร

0.07

0.07

  นิเกิล

มิลลิกรัม / ลิตร

0.02

0.02