เครื่องซักผ้า ขนาด 3,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 12 บาท

เตารีด ขนาด 750-2,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 3-8 บาท
เตารีดไฟฟ้า ขนาด 1,000-2,800 วัตต์ ค่าไฟ 3.5-10 บาท/ชม.

เครื่องเป่าผม ขนาด 1,600-2,300 วัตต์ ค่าไฟ 6-9 บาท/ชม.

เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3,500-6,000 วัตต์ ค่าไฟ 13.5-23.5 บาท/ชม.
เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3,000-5,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 12-20 บาท

เครื่องซักผ้า ขนาด 3,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 12 บาท
เครื่องซักผ้า ฝาบน-ฝาหน้า ขนาด 10 kg ค่าไฟ 2-8 บาท/ชม.

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1,400-2,000 วัตต์ ค่าไฟ 6-8 บาท/ชม.

เครื่องปรับอากาศติดผนัง แบบ Fixed speed ขนาด 9,000-22,000 บีทียู/ชม. ค่าไฟ 2.5-6 บาท/ชม.
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 1,200-3,300 วัตต์ ชั่วโมงละ 5-13 บาท

พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 12-18 นิ้ว ค่าไฟ 0.15-0.25 บาท/ชม.

ทีวี ขนาด 80-180 วัตต์ ชั่วโมงละ 32-72 สตางค์
โทรทัศน์ LED backlight TV ขนาด 43-65 นิ้ว ค่าไฟ 0.40-1 บาท/ชม.

เตาไมโครเวฟ ขนาด 20-30 ลิตร ค่าไฟ 3-4 บาท/ชม.

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 5.5-12.2 คิวบิกฟุต ค่าไฟ 0.30-0.40 บาท/ชม.
ตู้เย็น ขนาด (7-10 คิว) 70-145 วัตต์ ชั่วโมงละ 28-58 สตางค์

หม้อหุงข้าว ขนาด 1.0-1.8 ลิตร ค่าไฟ 3-6 บาท/ชม.

เครื่องปิ้งขนมปัง ขนาด 760-900 วัตต์ ค่าไฟ 3-3.5 บาท/ชม.

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 1-2 หัวเตา ขนาด 2,000-3,500 วัตต์ ค่าไฟ 8-14 บาท/ชม.

เครื่องปั๊มน้ำ ขนาด 150-200 วัตต์ ชั่วโมงละ 60-80 สตางค์

เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 2-25 วัตต์ ชั่วโมงละ 0.8-10 สตางค์

หลอดไฟ LED T8 ขนาด 16 วัตต์ ชั่วโมงละ 6.4 สตางค์

Notebook ขนาด 40-65 วัตต์ ชั่วโมงละ 16-26 สตางค์

ชาร์จมือถือ ขนาด 6 วัตต์ ชั่วโมงละ 2.4 สตางค์