วิธีแก้บนไข่ต้ม หลวงพ่อโสธร

(ถวายไข่ต้มแบบปลอกไข่ 1 ฟอง และรอจนธูปหมด จึงลาไข่ต้มกลับไปทานเสริมสิริมงคล)

จุดธูป 3 ดอก

(ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชาเลือกฉบับเต็มหรือฉบับย่อก็ได้ครับ)

 

คาถาไหว้หลวงพ่อโสธร ฉบับเต็ม (คาถาพระเจ้า 5 พระองค์)


กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ
อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ
นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ
นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต
พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร
ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย
ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง
พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห
อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

 

คาถาไหว้หลวงพ่อโสธร ฉบับย่อ
(ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา)


อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

 

บอกชื่อจริง......นามสกุล........(ที่บนกับหลวงพ่อโสธร)

เรื่อง.....ตอนนี้สำเร็จแล้วได้นำไข่ต้มมาแก้บนให้ท่านแล้ว

จำนวน.....ฟอง ขอให้สินบนที่บนไว้ขาดกัน

 
 

วิธีลาของถวาย

 

เสสัง มังคลา ยาจามิ

 

ลูกขอนำของที่มาถวายกลับไปทานเป็นยา เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ครอบครัวลูก เทอญฯ

 

 

เรื่องที่ขอพรกับหลวงพ่อโสธรแล้วจะสมหวัง

1. การเงิน 
2. การงาน 
3. สุขภาพ 
4. ค้าขาย/ธุรกิจ
5. แคล้วคลาดปลอดภัยจากการเดินทาง
6. โชคลาภ